Pravila i uvjeti

Uvod

Ovom web stranicom je i upravlja:

LUC-MAT doo
Maistrova ulica 16,
1241 Kamnik

Registracijski broj: 3827763000
PDV: SI72267828

Firma je registrovana u Ajpesu pod matičnim brojem: 479650.
https://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=479650

Ovi uslovi i odredbe važe kada kupujete bilo koju robu preko ove stranice ili na drugi način koristite ovu lokaciju. Please odštampajte ili sačuvajte ove uslove za buduću upotrebu jer mi nećemo zadržati kopiju datoteke posebno za transakciju sa vama i ne možemo garantovati da će u budućnosti ostati dostupni na našoj web stranici.

Nemate pravo da kupite bilo koju robu preko ove stranice ako ste ispod zakonske dobi da formirate obavezujući ugovor sa nama (osim ako imate saglasnost vašeg roditelja / staratelja); ili je nezakonito da kupite ili koristite robu ili ih uvezite u svoju zemlju.

Ove uslove i uslove možemo menjati u bilo kom trenutku. Please pažljivo ih provjerite pošto će se primjenjivati ​​na sve nove kupovine učinjene nakon gore navedenog datuma stupanja na snagu.

Odustajte od nakupa, VRAČILO BLAGA

Kupec ima, da v 14 verziju kuplje u nerabljeno blago. U tom slučaju je kupec nosio stroške, koji su nastavili u vrtovima stvari kupiti i blagu pristupili i na račun dobavljača.

O nameravanom vraćanju mora kupec pismeno obvestiti dobavljače, najkasnije u 14 koristi se od prejetja robe, a osim toga se može dogovoriti u kontaktu na e-mail adresu info@fashionoutletshop.si, ne može se blago prihvatiti u najnovijem roku od 15. Kupec vrne blago na naslov: Luc-Mat, doo, PE: Grobeljska 27, 1234 Mengeš.

Dobavljač je dugačak, a već je koristio, ali nije iskoristio, niti je oštećen u originalnom ambalaži, kao što je bilo poslano. Svako vraćanje, ki neće biti vraćeno u skladu s većim napisanim, bit će završeno.

Kupec je vratio blagajnicu i poslao račun za blago u osobni podatak o transakcijskom računu, ako želite precizno vršiti plaćanje. Vraćali smo plaćeni da smo opraštali u najvećem broju dana 14-a koji su prethodno napustili obavijest o postotku izuma.

Više o ovom vraćanju, s odgovarajućim obrazcem za vraćanje kupeca, dobivate na tej povezavi.

Diskontni kodovi

Ponekad možemo ponuditi popuste kodova. Takvi šifri mogu se primijeniti samo na kupovine izvršene preko računa u vezi s kojim je ponuđen i registrovan. Osim ako nije drugačije naznačeno, kodovi su dostupni samo za buduće nove porudžbine postavljene na mreži i mogu se iskoristiti samo jednom po korisniku. Takođe ne možete koristiti više od jednog popusta kod po transakciji, osim ako ne navedemo drugačije; ako to učinimo, redosled u kojem se kodovi trebaju primijeniti je po našem isključivom izboru.

Svi popusti se odnose na cenu bez troškova isporuke. Zadržavamo pravo da prekinemo ili na bilo koji način izmenimo bilo koji popust kod u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Prikaz robe na našoj web stranici

Mi ćemo paziti na razumnu pažnju kako bismo bili sigurni da su prikazi i opisi roba koji se pojavljuju na našoj web stranici tačni. Trudili smo se da što bolje predstavimo izgled / boju / teksturu / završetak naše robe. Međutim, ono što vidite će zavisiti od vašeg monitora i računarske opreme i tako ćete priznati i prihvatiti da mogu postojati manje razlike između stvarne robe i načina na koji se pojavljuju na ekranu. Na primer, ton boje može se razlikovati.

Plaćanje i cijena

Cijena robu koju poručite je navedena na našoj stranici u trenutku kada nam pošaljete narudžbinu. PDV ili porez na promet je uključen, osim ako ne kažemo drugačije.

Ako smo pogrešno procijenili bilo koju stavku, nismo obavezni da isporučimo stavku po toj cijeni pod uslovom da vas obavijestimo pre nego što ga pošaljemo. Ako vas obavestimo, onda možete odlučiti da li želite naručiti stavku po pravilnoj cijeni, ali ako ne, mi ćemo vam dati puno povraćaj već izvršenih plaćanja.

Plaćanje je unapred na način koji je naveden na našoj web stranici. Otpremanje robe podleže našem prijemu pune isplate u očišćenim sredstvima.

Morate nas kontaktirati odmah sa punim detaljima ako osporite bilo kakvu isplatu.

Ako bilo koji iznos koji je zbog nas neplaćen ili se neopravdano naplaćuje, možemo vam naplatiti:

razumna dodatna administrativna taksa;

iznos bilo kakvih troškova koje nam je nametnuto; i / ili

kamate (i pre i nakon presude) na iznos koji nije bio plaćen po stopi koja bi bila primjenjiva ako je dug bio kvalifikovani dug prema Zakonu o zakasnelom plaćanju komercijalnih dugova (kamata) 1998.

Takav ugovor možemo poništiti i putem pismenog obaveštenja (uključujući e-poštu).

Vaša narudžba

Kupoprodajna pogodnost je s kupnjom u Luc-Mat doo koji je kupljen u trgovini, a trgovina fashionoutletshop.si kupio je pošiljku s kupcem. Od ovog trenutka dalje vrijede cijene u drugim uvjetima, a po svemu sudeći od ljudi su odbijeni u veljači tako za fashionoutletshop.si, kao i za kupnju.

Kupoprodajna pogodnost (elektronsko obaviještenje s navedenim ljudima) mora se pohraniti za ispunjavanje narudžbi na e-mail strežniku fashionoutletshop.si u elektroničkom obliku. Podatki, koji se nalaze u ovom namenskom hranilištu, imaju ime u prijmu, elektronski naslov, kontakt telefon, naslov za dostavu, spisak narodnih proizvoda, arhiv komunikacija i administratora trgovina. Ako ispunite podatke o hrani, sačuvajte podatke o tim podacima, a doznajte da su dostupni podaci o brojčanim brojevima.

Prihvatanje / nedostupnost

Neće biti nikakvog obavezujućeg ugovora između vas i nas, osim ako ne prihvatimo vašu ponudu putem e-pošte da potvrdite da smo vam prosledili robu. Do tada možemo odbiti da vam isporučujemo robu bez ikakvog razloga. Ništa drugo što mi radimo ili ne kažemo će biti prihvatanje vaše ponude. Ukoliko bilo koja roba nije dostupna, obavestićemo vas o nedostupnosti što je pre moguće i dogovorićemo punu povraćaj ako vam je naplaćeno.

isporuka

Dostava će biti na adresi koju ste naveli prilikom naručivanja. Možemo da dostavimo različite delove vaše narudžbe u različitim datumima.

Troškovi isporuke se dodatno naplaćuju po stopi koja je prikazana na našoj stranici kada unesete narudžbinu. Ove će zavisiti od izabranog metoda isporuke. NB Naknada za isporuku ne uključuje carine ili uvozne dažbine koje nadležni organi mogu primijeniti na vašu naredbu. Vaša je posebna odgovornost da platite za njih.

Koristićemo naše razumne napore da dogovorimo isporuku u roku navedenom na našoj web stranici ili, ako nijednog od njih, razumnog perioda. Mi nemamo nikakvu odgovornost za gubitke nastale usled kašnjenja u isporuci u meri u kojoj je to zbog okolnosti koje su izvan naše razumne kontrole.

Ako primite obaveštenje o neuspeloj pokušaju isporuke, vaša je odgovornost da koristite date podatke da biste kontaktirali kompaniju za isporuku kako biste uredili ponovnu isporuku. Ako ne, ili ako niste dostupni da biste dobili pokušaj ponovnog isporuke, onda ćemo imati pravo da nametnamo razumnu administraciju. Ako niko nije na raspolaganju za prijem robe, zadržavamo pravo da ih ostavimo na pragu, sali ili prijemu na raspolaganju.

Rizik i vlasništvo

Rizik od štete ili gubitka robe dobija se prilikom isporuke ili ako pogrešno odbijete isporuku prilikom pokušaja isporuke.

Postanete vlasnik robe nakon kasnije isporuke roba i plaćanja cene plus naknade za isporuku. Dok se to ne dogodi, držite robu u naše ime.

Uveljavanje stvarne napake:

Kupec nas mora o svim stvarima napake obvestiti u roku dva (2) meseca od dana, ko je bila stvarna napaka odkrita. Pošaljite nam e-poštu info@fashionoutletshop.si ter zraven podatan opis opis stvarne napake, širina pa nam je pregledan artikla.

Upravljač veb prodavnica ne odgovara za stvarne napake, ali tako da se za proizvodnju proizvoda pojavljuju po dve (2) kompanije, odkar je bilo dobro izročeno kupiti.

Pravico prikazuju stvarne napake na artiklu precizne uretje doloških zakona o potrošnji potrošača.

Pritožbe in spori

Luc-Mat, doo (fashionoutletshop.si) spoštuje važeće zakonske propise o energetskim potrošačima. Fashionoutletshop.si i po većini močeh trudi ispuniti svoju dosadašnju sposobnost korištenja sistema korištenja žalbi. Pritožbo je moguće prenijeti preko elektronske pošte na naslov info@fashionoutletshop.si. Ponudnik će se obratiti za sve koji su ga prijavili, a zatim je predao prijavu, sporočil kupcu, kako bi dugo jo mogao razmotriti sve potrebne informacije. Ponudnik je zaveden, da je bistvena potrošnja potrošačkih spora, koristili su se za sodro rešavanje, njegova nesorazmernost sa ekonomskim vrijednostima zahtjeva u stroški, a nastala je pri reševanju same spora. Da bi bio i glavni ovira, potrošnja ne sprovodi spora pred sodišćem. Zato smo ponudili najbolju konkurenciju za svoje najbolje sportove.

Molimo kontaktirajte nas na telefonski broj 030 776 883, pošljite elektronsko sporočilo na info@fashionoutletshop.si ali nam napišite naslov:

Luc-Mat, doo
pe Grobeljska 27
1234 Mengeš

Postopek razmatranja je zaupen!

Izvensodno korištenje potrošačkih sporova

Skladno sa zakonskim normativima Luc-Mat, doo (fashionoutletshop.si) ne priznaje nikakršnog izvođača izveštaje o ponovnim troškovima potrošnih troška koji se prijavljuju za upotrebu potrošačkih spora, a mogu se potrošiti u skladu sa Zakonom o izvještaju o ponovnom korištenju potrošačkih sporova.

Luc-Mat, doo (fashionoutletshop.si), koji nudi besplatnu trgovinu u RS-u, na svojoj web stranici objavljuje elektronsko povezivanje na platforu za sjajno korištenje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je na raspolaganju potrošača na elektronskim vezama https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena uredba izlazi iz zakona o izvještajima o ponovnom korištenju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524 / 2013 parlamentarni parlament u Svetoj verziji reševanja potrošačkih sporova i promjena pravila Uredbe (ES) br. 2016 / 2004 u direktivama 2009 / 22 / ES.

Intelektualne svojine

Svi zaštitni znakovi, logotipi, sadržaj (uključujući strukturu i izgled našeg web sajta), grafiku, slike, fotografije, animacije, video zapise, tekst i softver koji se koriste na ovoj web lokaciji su naša intelektualna svojina ili naši partneri ili dobavljači. Samo u svrhu vaše lične upotrebe, možete pogledati takav materijal na ekranu i odštampati jednu kopiju. Ne možete inače koristiti, podlicencirati, preuzeti, prikazivati, modifikovati, kopirati, odštampati, prodavati, distribuirati, skinuti, zapošljavati, obratiti inženjera (osim ako to ne dopušta važeći zakon) ili stvarati izvještaje ili izvode iz takvog materijala bez naših specifičnih prethodna pismena saglasnost.

privatnost

Prihvatate i slažete se da možemo obraditi vaše lične podatke u skladu sa uslovima politike privatnosti i kolačića.

Vaš sadržaj na našem sajtu

Ako vam dozvolimo da bilo koji sadržaj stavljate na ovu web lokaciju, morate osigurati da su takve informacije tačne, ne dovodeći u zabludu, da su u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i kodeksima ponašanja i da ne narušavaju bilo koju intelektualnu svojinu treće strane ili drugu prava. Takođe, vaš sadržaj ne sme biti klevetnički, uvredljiv, vulgarni, rasistički, opscen, zlostavljajući, preteći, uznemiravajući, invazivni na privatnost drugog ili slično neprikladan.

Ako objavite recenziju, ocenu ili komentar ("Pregled") obećavate da nemate lični ili poslovni odnos sa entitetom, proizvodom ili uslugom koja se pregleda, da vam nije ponuđeno bilo kakav podsticaj u ime subjekta koji se pregleda napišite Pregled, da niste konkurent entiteta i da je Pregled vašeg nezavisnog, iskrenog, istinskog mišljenja.

Zadržavamo pravo bez obaveštenja ili povraćaja da suspendujemo, izmenimo, uklonimo ili obrišemo bilo koji sadržaj ili da otkrijemo odgovarajućim autoritetima takav sadržaj ako je predmet žalbe ili kada imamo razloga da verujemo da krši naše uslove, ili da su takvi koraci neophodni da bi nas zaštitili ili drugi, ili da je učinjeno krivično djelo, ili ako to od nas traži zakon ili odgovarajući organ. Ako jeste, ne smijete pokušavati ponovo objaviti ili ponovo poslati odgovarajući sadržaj.

Sigurnost

Ako vam omogućimo kreiranje naloga na našoj web lokaciji, prihvatate da je ovo samo za vašu ličnu upotrebu i nije prenosivo. Ne smijete ovlastiti niti dozvoliti bilo kojoj drugoj osobi da koristi vaš račun. Morate preduzeti razumnu zaštitu da zaštitite i zadržite poverljivu lozinku i druge informacije o nalogu ili identitetu. Morate nas odmah obavijestiti o eventualnom kršenju sigurnosti kao što su gubitak, krađa, zloupotreba ili neovlašćeno otkrivanje ili korištenje lozinke. U takvom slučaju, odmah morate promijeniti svoju lozinku preko naše usluge. Vi ste odgovorni za treća lica koja koriste vaš račun ili identitet (osim ako i u meri u kojoj smo krivi).

Dostupnost naše stranice

Ne možemo garantovati da će naša stranica biti bez prekida ili bez grešaka. Imamo pravo bez obaveštenja i bez odgovornosti da suspendujemo lokaciju za popravku, održavanje, poboljšanje ili drugi tehnički razlog.

Vodič na našoj web stranici

Bilo kakva uputstva ili slične informacije koje mi sami stavljamo na raspolaganje na našem servisu namijenjene su kao vrlo opće informacije, ali ne možemo garantirati da li je tačan ili aktuelan i ne prihvatamo zakonsku odgovornost za to. Pre nego što postupite na takvim informacijama, morate da napravite sopstvene odgovarajuće i pažljive upite, uključujući i tačnost i podobnost za vaše potrebe. Oslanjate se na takve informacije na sopstveni rizik.

web stranice treće strane

Možemo da se povežemo sa veb stranicama trećih strana koje bi mogle biti od interesa za vas. Mi ne preporučujemo ili podržavamo, niti smo zakonski odgovorni za one sajtove ili robu ili usluge koje oni nude. Takve treće strane koristite na sopstveni rizik.

"Božji čin "

Mi nismo odgovorni za neispunjavanje ili odlaganje obavljanja bilo kakve obaveze iz ovog ugovora ako je neuspjeh ili kašnjenje izazvano bilo kojim okolnostima koje su izvan naše razumne kontrole uključujući neuspjehe telekomunikacija trećih lica.

Engleski zakon

Na ove uslove i odredbe primjenjuju se slovenski zakoni, a o svim sporovima odlučuju samo sudovi u Sloveniji.

Opšti

Mi možemo poslati sva obaveštenja prema ovom ugovoru elektronskom poštom na najnoviju adresu e-pošte koju ste nam dostavili (osim ako nije drugačije navedeno u ovom ugovoru). Naslovi korišćeni u ovom ugovoru su za informacije i nisu obavezujući. Svako neuspjeh bilo koje strane da vrši ili izvrši bilo koje pravo ili odredbu ovog sporazuma ne znači da je to "odustajanje" (tj. Da se ne može kasnije sprovesti). Ako bilo koji deo ovog sporazuma nije učinjen ili neizvršiv iz bilo kog razloga, onda će biti zamijenjen odredbom koja će, koliko god je to moguće, postići ista stvar, a ostatak sporazuma će se nastaviti primjenjivati. Lice koje nije strana u ovom ugovoru nema pravo na osnovu ugovora (prava trećih lica) 1999-a da izvrši bilo koji rok ovog sporazuma, osim ako je to izričito navedeno drugačije.

pritužbe

Ako imate bilo kakvu žalbu, kontaktirajte nas putem kontakt podataka prikazanih na našoj web stranici ili nam pišite na našu adresu prikazanu na početku ovih uvjeta